THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI CỔ TỨC NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco

– Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;

– Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

– Căn cứ Nghị Quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 23/12/2022 của Hội đồng quản trị.

          Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về chia cổ tức năm 2022 như sau:

          1. Tỷ lệ thực hiện: 15% / Vốn điều lệ.

          2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 03/01/2023 đến ngày 13/01/2023.

          3. Hình thức chia cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

          4. Đối tượng chia cổ tức: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco chốt danh sách cổ đông đến ngày 31/12/2022.

          5. Đề nghị:

          – Cổ đông đăng ký phương thức nhận cổ tức theo mẫu giấy đề nghị thanh toán cổ tức (theo mẫu đính kèm) và gửi về cho công ty trước ngày 08/01/2023.

          –  Địa điểm nhận tiền mặt:

          + Phòng Kế toán Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco;

          + Thời gian nhận: ngày 13/01/2023.

          + Địa chỉ: 36 bis Trường Sơn – P.Vĩnh Trường – Tp Nha Trang – T.Khánh Hòa;

          + Điện thoại: 0258 3883451,   Fax: 0258 3882397;

          Đề nghị các cổ đông khi đi nhận tiền cổ tức mang CMND bản gốc và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (trường hợp vắng mặt: giấy ủy quyền hợp pháp + chứng minh nhân dân bản photocopy có công chứng).

          Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với Ông Trần Nhật Huy – phòng Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco.

          Điện thoại: 0258.3730215 – 0903.574.686

          Email: trannhathuy@khatoco.com          

Trân trọng thông báo!

File đính kèm:

Chia sẻ bài viết:

Tin liên quan

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
01Th6

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Sáng ngày 01/06/2024, Chi bộ Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Hoàng Đăng Quang –…

HỘI THI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2024
01Th6

HỘI THI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI TỈNH KHÁNH…

Nhằm tuyên truyền công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của các đơn vị, doanh nghiệp, từ đó nâng cao nhận thức trong công tác…

TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2024
28Th5

TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ AN TOÀN VỆ SINH…

Nhân Tháng Công nhân năm 2024, sáng ngày 26/5, Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco phối hợp với Công ty CP Đánh giá – Kiểm định an toàn…

https://iso-hoankiem.gov.vn/qlqtmedia/?login=pulsa88 https://iso-hoankiem.gov.vn/qlqtmedia/?login=mpoid