CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

ISO - INTERNATIONAL QUALITY MANGEMENT SYSTEM

Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco đã áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018). Các sản phẩm chất lượng cao của chúng tôi được sản xuất thông qua quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ nguyên liệu thô đến thành phẩm và dịch vụ hậu mãi để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

BRC - British Retailer Consortium

Công ty đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Toàn cầu về an toàn thực phẩm BRC. Bên cạnh đó, công ty cũng đã đầu tư thêm một số máy in Ofset và các máy sau in mới để thay thế, nâng cấp và bổ sung năng lực sản xuất nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

FSC - Forest Stewardship Council

Công ty đã xây dựng và đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý FSC.

https://iso-hoankiem.gov.vn/qlqtmedia/?login=pulsa88 https://iso-hoankiem.gov.vn/qlqtmedia/?login=mpoid