ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Sáng ngày 02/05/2024, Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại hội trường Công ty. Đến tham dự Đại hội có ông Cao Thế Khang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, cùng các thành viên trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông của Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco.

Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung sau: thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Tờ trình của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024, sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức sản xuất kinh doanh và tăng lợi thế cạnh tranh của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ đông

Tin: Nhật Huy

Chia sẻ bài viết:

Tin liên quan

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
01Th6

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Sáng ngày 01/06/2024, Chi bộ Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Hoàng Đăng Quang –…

HỘI THI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2024
01Th6

HỘI THI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI TỈNH KHÁNH…

Nhằm tuyên truyền công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của các đơn vị, doanh nghiệp, từ đó nâng cao nhận thức trong công tác…

TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2024
28Th5

TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ AN TOÀN VỆ SINH…

Nhân Tháng Công nhân năm 2024, sáng ngày 26/5, Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco phối hợp với Công ty CP Đánh giá – Kiểm định an toàn…

https://iso-hoankiem.gov.vn/qlqtmedia/?login=pulsa88 https://iso-hoankiem.gov.vn/qlqtmedia/?login=mpoid