TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THÔNG BÁO

“Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.”

–  Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

–  Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In bao bì Khatoco được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 09/11/2015;

–   Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NG-HĐQT ngày 08/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Bao bì Khatoco trân trọng Thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thời gian tổ chức và nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 15 tháng 04 năm 2020 đến ngày 25 tháng 04 năm 2020;

2. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

            Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quý Cổ đông vui lòng tải tại Website: https://in.khatoco.com . Về Phiếu lấy ý kiến Cổ đông, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được gửi tới Quý Cổ đông bằng đường bưu điện.

Trân trọng!

Chia sẻ bài viết:

Tin liên quan

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
01Th6

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Sáng ngày 01/06/2024, Chi bộ Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Hoàng Đăng Quang –…

HỘI THI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2024
01Th6

HỘI THI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI TỈNH KHÁNH…

Nhằm tuyên truyền công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của các đơn vị, doanh nghiệp, từ đó nâng cao nhận thức trong công tác…

TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2024
28Th5

TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ AN TOÀN VỆ SINH…

Nhân Tháng Công nhân năm 2024, sáng ngày 26/5, Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco phối hợp với Công ty CP Đánh giá – Kiểm định an toàn…

https://iso-hoankiem.gov.vn/qlqtmedia/?login=pulsa88 https://iso-hoankiem.gov.vn/qlqtmedia/?login=mpoid