TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THÔNG BÁO

“Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.”

–  Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

–  Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In bao bì Khatoco được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 09/11/2015;

–   Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NG-HĐQT ngày 08/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Bao bì Khatoco trân trọng Thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thời gian tổ chức và nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 15 tháng 04 năm 2020 đến ngày 25 tháng 04 năm 2020;

2. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

            Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quý Cổ đông vui lòng tải tại Website: https://in.khatoco.com . Về Phiếu lấy ý kiến Cổ đông, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được gửi tới Quý Cổ đông bằng đường bưu điện.

Trân trọng!

Chia sẻ bài viết:

Tin liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO VINH DỰ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ TẠI BUỔI LỄ KỶ NIỆM CHÀO MỪNG 40 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT (04/10/1983 – 04/10/2023)
05Th10

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO VINH DỰ…

Chiều 04/10/2023, Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (04/10/1983 – 04/10/2023). Tại Lễ kỷ niệm, ông Lê Tiến…

TRAO TẶNG HUY HIỆU KHATOCO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023
01Th10

TRAO TẶNG HUY HIỆU KHATOCO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM…

Hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng công ty Khánh Việt (04/10/1983 – 04/10/2023), sáng ngày 01/10/2023, Công ty Cổ phần In Bao bì…

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO TẶNG 3.000 CUỐN VỞ VÀ 5 CHIẾC XE ĐẠP CHO CÁC CHÁU HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN KHÁNH SƠN.
14Th9

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO TẶNG 3.000…

Nhân dịp đầu năm học mới 2023-2024, sáng ngày 13/9 Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hoà cùng Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco đã tổ chức trao…