thông báo về việc mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In bao bì Khatoco (gọi tắt Công ty) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Phòng hội trường Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco – 36 Bis Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Thời gian: Vào lúc 8h00 thứ sáu ngày 29/04/2022.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2022.

4. Nội dung đại hội:

– Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021, phương hướng năm 2022;

– Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2021 và kế hoạch năm 2022;

– Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

– Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua các vấn đề sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;

+ Phân phối lợi nhuận năm 2021;

+ Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021. Đề xuất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

+ Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;

+ Kiện toàn Ban kiểm soát.

5. Tài liệu họp Đại hội: toàn bộ tài liệu được đăng tải trên Website của Công ty, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: in.khatoco.com

6. Đăng ký dự họp Đại hội:

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội bằng việc gửi Giấy đăng ký tham dự (theo mẫu Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022) qua fax hoặc theo đường bưu điện hoặc gửi bản Scan qua Zalo chậm nhất vào lúc 17h00 ngày 22/04/2022 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco;

36 Bis Trường Sơn, P.Vĩnh Trường, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3730215 Fax: 0258.3882397

Email: inktc@khatoco.com

Zalo: 0903.574.686

Khi tham dự đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc giấy tờ có ảnh) để đối chiếu.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Trân trọng!.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CAO THẾ KHANG

Chia sẻ bài viết:

Tin liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO VINH DỰ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ TẠI BUỔI LỄ KỶ NIỆM CHÀO MỪNG 40 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT (04/10/1983 – 04/10/2023)
05Th10

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO VINH DỰ…

Chiều 04/10/2023, Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (04/10/1983 – 04/10/2023). Tại Lễ kỷ niệm, ông Lê Tiến…

TRAO TẶNG HUY HIỆU KHATOCO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023
01Th10

TRAO TẶNG HUY HIỆU KHATOCO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM…

Hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng công ty Khánh Việt (04/10/1983 – 04/10/2023), sáng ngày 01/10/2023, Công ty Cổ phần In Bao bì…

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO TẶNG 3.000 CUỐN VỞ VÀ 5 CHIẾC XE ĐẠP CHO CÁC CHÁU HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN KHÁNH SƠN.
14Th9

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO TẶNG 3.000…

Nhân dịp đầu năm học mới 2023-2024, sáng ngày 13/9 Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hoà cùng Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco đã tổ chức trao…