Thông báo về việc chi cổ tức năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco

– Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;

– Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

– Căn cứ Nghị Quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 31/12/2023 của Hội đồng quản trị.

          Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về chia cổ tức năm 2023 như sau:

          1. Tỷ lệ thực hiện: 15% / Vốn điều lệ.

          2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/01/2024 đến ngày 15/01/2024.

          3. Hình thức chia cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

          4. Đối tượng chia cổ tức: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco chốt danh sách cổ đông đến ngày 31/12/2023.

          5. Đề nghị:

          – Cổ đông đăng ký phương thức nhận cổ tức theo mẫu giấy đề nghị thanh toán cổ tức (theo mẫu đính kèm) và gửi về cho công ty trước ngày 07/01/2024.

          –  Địa điểm nhận tiền mặt:

          + Phòng Kế toán Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco;

          + Thời gian nhận: ngày 15/01/2024.

          + Địa chỉ: 36 bis Trường Sơn – P.Vĩnh Trường – Tp Nha Trang – T.Khánh Hòa;

          + Điện thoại: 0258 3883451,   Fax: 0258 3882397;

          Đề nghị các cổ đông khi đi nhận tiền cổ tức mang CMND bản gốc và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (trường hợp vắng mặt: giấy ủy quyền hợp pháp + chứng minh nhân dân bản photocopy có công chứng).

          Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với Ông Trần Nhật Huy – phòng Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco.

          Điện thoại: 0258.3730215 – 0903.574.686

          Email: trannhathuy@khatoco.com          

Trân trọng thông báo!

Chia sẻ bài viết:

Tin liên quan

THĂM HỎI, TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ HOÀN…

Phát huy truyền thống tương thân tương ái của người lao động Khatoco, sáng ngày 03/02/2024, Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt và Lãnh đạo Công ty Cổ phần…

công ty cổ phần in bao bì khatoco tham gia Chương trình “hội xuân giáp thìn 2024” tại kcn trảng é
29Th1

công ty cổ phần in bao bì khatoco tham gia…

Ngày 29-1, tại Nhà máy Thuốc lá Khatoco (Cụm Công nghiệp Trảng É, huyện Cam Lâm), Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt tổ chức Chương trình “Hội xuân Giáp…

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT QUÀ CHO HỘ NGHÈO TẠI PHƯỜNG VĨNH TRƯỜNG – NHA TRANG
21Th1

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT QUÀ CHO HỘ NGHÈO TẠI PHƯỜNG VĨNH…

Sáng ngày 20/01/2024, Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco và UBND phường Vĩnh Trường…