ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Sáng ngày 25/4/2023, Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại hội trường Công ty. Đến tham dự Đại hội có ông Cao Thế Khang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco, cùng các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông của Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco.

Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, Tờ trình của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Chia sẻ bài viết:

Tin liên quan

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
01Th6

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Sáng ngày 01/06/2024, Chi bộ Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Hoàng Đăng Quang –…

HỘI THI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2024
01Th6

HỘI THI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI TỈNH KHÁNH…

Nhằm tuyên truyền công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của các đơn vị, doanh nghiệp, từ đó nâng cao nhận thức trong công tác…

TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2024
28Th5

TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ AN TOÀN VỆ SINH…

Nhân Tháng Công nhân năm 2024, sáng ngày 26/5, Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco phối hợp với Công ty CP Đánh giá – Kiểm định an toàn…

https://iso-hoankiem.gov.vn/qlqtmedia/?login=pulsa88 https://iso-hoankiem.gov.vn/qlqtmedia/?login=mpoid