Mục sáng tác

TỰ HÀO IN BAO BÌ KHATOCO

Hai mươi bảy năm, những chặng đường

KPPC vững lái, vượt đại dương

Vươn ra biển lớn, tôi bên bạn

Thêm những tin yêu, thêm thị trường.

Hai mươi bảy năm, chặng đường dài

KPPC ta đó…. với chí trai

Tập vở, bì thư, bao bì giấy…

Sánh vai đâu kém những anh tài.

Hai mươi bảy năm, bao vấn vương

Nhãn thuốc, phong cây… người bạn đường

Ngôi sao nhãn sữa luôn Trường Thọ* !

Bút sáp Thiên Long*… em đến trường.

Hai mươi bảy năm những yêu thương

Pan Food, Phạm Nguyên … tung cánh vươn

G7 Trung Nguyên *–  thêm  hương vị  ???                       

Với Biscafun… nhớ quê hương.**

Hai mươi bảy năm, nối tiếp chương

Thêm nhiều thành tích, thêm Huân chương ***

Tự hào sản phẩm In Khánh Việt Gửi những tin yêu: mạnh thương trường.

 Xuân Hoài – Phòng Hành chính Nhân sự