Hoạt động sự kiện

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

Sáng ngày 24/4/2021, Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021. Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Hương – Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt, Chủ tịch HĐQT công ty – cùng Ban lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, Trưởng/phó các phòng, phân xưởng và các đại biểu đại diện cho toàn thể người lao động đang làm việc tại Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco.

Tại hội nghị, bà Trần Thị Hoài – Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021; Đại diện Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân trình bày tình hình thực hiện nội quy lao động, thỏa ước lao động và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong năm 2020.

Trong hội nghị, CBCNV Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco đã thảo luận, góp ý các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nội dung dự thảo sửa đổi Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể; ký kết giao ước thi đua giữa các bộ phận và thống nhất thông qua danh sách đề cử đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2021 và bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2023 ra mắt Hội nghị

Dịp này, Công ty cũng đã trao tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020 được UBND tỉnh Khánh Hòa và Tổng Công ty Khánh Việt khen tặng.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt trao tặng cờ thi đua năm 2020 cho Công ty
Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt trao tặng bằng Khen và danh hiệu thi đua cho các cá nhân và tập thể có thành tích trong năm 2020

Tin: Nhật Huy