Hoạt động sự kiện

Hội Nghị Người Lao Động Năm 2022

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

Sáng ngày 16/4/2022, Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022. Đến dự hội nghị có ông Cao Thế Khang – Chủ tịch HĐQT công ty, cùng Ban lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, Trưởng/phó các phòng, phân xưởng và các đại biểu đại diện cho toàn thể người lao động đang làm việc tại Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco.

Tại hội nghị, bà Trần Thị Hoài – Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022; Đại diện Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân trình bày tình hình thực hiện nội quy lao động, thỏa ước lao động và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong năm 2021.

Trong hội nghị, CBCNV Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco đã thảo luận, góp ý các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nội quy lao động… và thống nhất thông qua danh sách đề cử đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2022.

Nhân dịp này, Công ty cũng đã trao tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021 được Tổng Công ty Khánh Việt khen tặng.

Tin: Nhật Huy & Trần Ngọc