Hoạt động sự kiện

Hưởng Ứng Tuần Lễ Áo Dài 2022

Tuần lễ áo dài là một trong những hoạt động thường niên được Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về lịch sử, giá trị của Áo dài Việt Nam. Nhằm hưởng ứng Tuần lễ Áo dài năm nay, cán bộ nữ của Công ty cổ phần In bao bì Khatoco tích cực hưởng ứng, tạo không khí vui tươi phấn khởi; đồng thời, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là cán bộ, phụ nữ trong việc gìn giữ, phát huy sản phẩm văn hóa Việt Nam.

Trần Ngọc