Hoạt động sự kiện

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

Ngày 26/3/2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2021.

Tham gia buổi lễ có ông Nguyễn Đình Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), bà Trần Thị Hoài – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty cùng các Trưởng/Phó Phòng, Quản đốc/Phó quản đốc Phân xưởng trong Công ty.

Tại buổi lễ, ông Phan Trường Minh – thành viên HĐQT công bố Quyết định của HĐQT Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco về việc bổ nhiệm ông Phạm Nguyễn Nhất Anh – Kế toán trưởng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty trong thời hạn 3 năm; bổ nhiệm ông Trương Minh Thanh – Kế toán tổng hợp giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty trong thời hạn 3 năm.

Ông Nguyễn Đình Hương trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc cho ông Phạm Nguyễn Nhất Anh
Ông Nguyễn Đình Hương trao Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng cho ông Trương Minh Thanh

Trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc và Kế toán trưởng, ông Nguyễn Đình Hương – Chủ tịch HĐQT mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Phạm Nguyễn Nhất Anh và đồng chí Trương Minh Thanh cùng tập thể Ban Điều hành Công ty nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần đoàn kết để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Nguyễn Nhất Anh và đồng chí Trương Minh Thanh cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Lãnh đạo Công ty và hứa trên cương vị mới sẽ cố gắng học tập, phát huy năng lực, sở trường để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; cùng tập thể Ban Giám đốc và CBCNV Công ty hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.