Kết quả hoạt động kinh doanh 2008

Vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức trước những biến động khó lường của kinh tế trong nước và thế giới.Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) tiếp tục giữ vững nhịp độ tăng trưởng trong năm hoạt động thứ 25 với những kết quả đáng ghi nhận:

- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp : 2.562 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu hợp nhất : 4.230 tỷ đồng, bằng 102% so thực hiện năm 2007. Trong đó, một số ngành hàng có mức tăng đáng kể như ngành giấy và bao bì các loại tăng 29%; ngành dệt may tăng 15%; ngành chăn nuôi tăng 277%; ngành du lịch tăng 29% so thực hiện năm 2007;
- Kim ngạch xuất khẩu tăng 12%, trong đó kim ngạch xuất khẩu sản phẩm thuốc lá điếu và sợi thuốc lá tăng 6,8%; sản phẩm may mặc tăng 163%;
- Tổng số đã nộp ngân sách nhà nước : 1.570 tỷ đồng, tăng 16 %;
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 268 tỷ đồng, bằng mức thực hiện năm 2007.
Nhờ sản xuất kinh doanh ổn định, vốn và tài sản doanh nghiệp được bảo toàn và không ngừng phát triển. Tại thời điểm 31/12/2008, Khatoco có tổng giá trị tài sản là 1.929 tỷ đồng, tăng 5%; vốn đầu tư của chủ sở hữu là 934 tỷ đồng, tăng 11 % so với cùng kỳ năm 2007. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Khatoco không những đảm bảo đủ việc làm cho số lao động đã có mà còn thu hút thêm trên 300 lao động mới, nâng tổng số lao động toàn Tổng công ty lên 4.574 người với thu nhập bình quân đạt trên 6,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 3% so với năm 2007.
Để đảm bảo năng lực sản xuất, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh, Khatoco đã triển khai 40 dự án, công trình, trong đó 19 dự án đang thực hiện đầu tư, 5 dự án đang chuẩn bị đầu tư và 16 công trình cải tạo sửa chữa, xây dựng mới quy mô nhỏ, với tổng vốn đầu tư 805 tỷ đồng; thực hiện trong năm khoảng 110 tỷ đồng cho các ngành : thuốc lá, in – bao bì, chăn nuôi, du lịch, sản xuất hàng may mặc.
Hàng loạt giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa kết hợp phát triển thị trường-thương hiệu, cải tiến hệ thống quản trị doanh nghiệp đã được Khatoco triển khai đồng bộ, tạo điều kiện cho các loại sản phẩm-dịch vụ luôn giữ được chất lượng ổn định, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu đa dạng, phong phú của người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Với danh hiệu doanh nghiệp Sao vàng đất Việt được bình chọn trong năm 2008, Tổng công ty Khánh Việt vững tin bước vào năm 2009 được dự báo có nhiều khó khăn, phức tạp hơn rất nhiều. Giữ vững nhịp độ phát triển hoạt động kinh doanh; triển khai đúng tiến độ các dự án đầu tư phát triển trên các lĩnh vực khác nhau; hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng tiên tiến, hiệu quả và phát triển nguồn nhân lực là những vấn đề sẽ được Khatoco tập trung giải quyết nhằm tạo ra thế và lực mới để toàn tổ hợp Tổng công ty Khánh Việt tiếp tục đứng vững và phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế thế giới ngày càng diễn biến nhanh chóng và phức tạp.
Tin bài từ: khatoco.com
 Tin lien quan
  

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO
Add: 36bis Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Tel: 0583 730214 | Fax: 0583 882397
Email: inktc@khatoco.com

Copyright: Khatoco Printing Enterprise 2009