LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO THÁNG 11-2019

 

 Sáng ngày 02/11/2019, tại Hội trường Công ty cổ phần In bao bì Khatoco, ông Nguyễn Đình Hương chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần In bao bì Khatoco đã đọc quyết định và phát biểu tại buổi Lễ công bố bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty cổ phần In bao bì Khatoco.

  
 
Ông Nguyễn Đình Hương công bố quyết định
 
Bà Trần Thị Hoài được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty cổ phần In bao bì Khatoco; ông Nguyễn Xuân Cường được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công ty cổ phần In bao bì Khatoco; ông Phan Trường Minh được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công ty cổ phần In bao bì Khatoco.     
 
 
 
 
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Hương phát biểu mong muốn Ban Giám đốc mới điều hành Công ty đạt kết quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Trần Thị Hoài đại diện cho Ban Giám đốc mới cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Hội đồng quản trị và hứa sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đưa Công ty cổ phần In bao bì Khatoco ngày càng phát triển.   
Ảnh: Hồng Đức
Tin: Thiều Tú
 Tin lien quan
  

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO
Add: 36bis Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Tel: 0583 730214 | Fax: 0583 882397
Email: inktc@khatoco.com

Copyright: Khatoco Printing Enterprise 2009