Đại hội Công đoàn Công ty CP In bao bì Khatoco nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng ngày 09/9/2017, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần In bao bì Khatoco đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022, tham dự đại hội có 65 đại biểu đại diện cho hơn 300 đoàn viên của Công ty.

Tại Đại hội, bà Trần Thị Hoài đã thay mặt BCH Công đoàn báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2017 và thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022. 

Đại hội đã thảo luận sôi nổi và thống nhất cao về bản báo cáo hoạt động nhiệm kỳ vừa qua, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Công đoàn cơ sở Công ty đã hoạt động theo đúng Điều lệ, Quy chế tổ chức Công đoàn, phối hợp cùng chính quyền đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho đoàn viên, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Bên cạnh đó Công đoàn Công ty luôn đồng hành, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với Ban Lãnh đạo Công ty, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua..

Đại hội đã tiến hành bầu ra 7 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, và 17 đồng chí đại diện cho Công đoàn cơ sở Công ty tham dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt nhiệm kỳ 2018-2023.

Các đại biểu cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu trong Nhiệm kỳ 2017-2022 với sự thống nhất 100%.

Một số hình ảnh về Đại hội

Tin: Thiều Tú; Ảnh: Hồng Đức.

 Tin lien quan
  

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO
Add: 36bis Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Tel: 0583 730214 | Fax: 0583 882397
Email: inktc@khatoco.com

Copyright: Khatoco Printing Enterprise 2009