Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP In bao bì Khatocoo.

 

Ngày 15/04/2017, tại hội trường khách sạn Ngân hàng BIDV Khánh Hòa, Công ty CP In bao bì Khatoco đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Tham dự Đại hội có 31 cổ đông và cổ đông đại diện chiếm tỷ lệ  92% vốn điều lệ Công ty.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Hương – Chủ tịch HĐQT Công ty đã báo cáo KQ hoạt động SXKD năm 2016.

So với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông 2016 thông qua, trong năm qua các chỉ số tài chính kinh doanh công ty đều tăng trưởng ấn tượng. Đặc biệt lợi nhuận trước và sau thuế tăng 340% so với kế hoạch và tăng 187% so năm 2015. 

Nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính cạnh tranh cao, khắc phục các khó khăn hiện tại; Trong năm vừa qua, Công ty đã mạnh dạn đầu tư vào việc mua sắm các thiết bị máy móc hiện đại như máy in offset 6 màu, máy kiểm phẩm tự động, máy bế, cán màng, ép kim,… 

Năm 2017, Công ty tiếp tục khai thác mở rộng thị trường; giữ vững thị trường truyền thống, tìm kiếm khách hàng mới trên cơ sở phát huy tối đa năng suất máy móc thiết bị, nghiên cứu và đưa ra thị trường các sản phẩm mới phù hợp; đảm bảo yêu cầu về chất lượng và thời hạn giao hàng của khách hàng. 

Lập dự án đầu tư, di dời Nhà máy vào cụm công nghiệp Trảng É, Câm Lâm, Khánh Hòa thuộc Tổng Công ty Khánh Việt nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển và mở rộng quy mô Công ty trong tương lai. 

Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu thị trường và kết quả kiểm toán. Đại hội cũng đã đề ra phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2016 và 2017. 

Đại hội bế mạc lúc 11:00 cùng ngày.

 Tin lien quan
  

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO
Add: 36bis Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Tel: 0583 730214 | Fax: 0583 882397
Email: inktc@khatoco.com

Copyright: Khatoco Printing Enterprise 2009