THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHÂN IN BAO BÌ KHATOCO

 

Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG

Ban chỉ đạo cổ phần hóa các công ty TNHH MTV thuộc Tổng Công ty Khánh Việt (sau đây gọi là Ban chỉ đạo CPH) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần In bao bì Khatoco  như sau:
Thời gian:  07 giờ 30 phút , Thứ 2 ngày 09 tháng 11 năm 2015.
Địa điểm: Hội trường khách sạn Liberty Central Nha Trang,
                  Số 09 đường Biệt Thự Nha Trang 
Nội dung Đại hội:
a. Báo cáo tình hình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp
b. Thông qua điều lệ hoạt động
c. Bầu cử HĐQT, BKS
d. Kế hoạch kinh doanh
e. Các nội dung khác
Toàn bộ tài liệu đại hội, Quý cổ đông vui lòng tải về tại đây.
Điều kiện tham dự Đại hội:  Các cổ đông là nhà đầu tư đã mua cổ phần của công ty In Bao Bì Khatoco.
Trên cơ sở đó, để chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thành lập, Ban chỉ đạo CPH xin thông báo đến quý vị cổ đông một số công việc cần chuẩn bị như sau:
1-  Các cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập xin điền vào “Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập“ (tải về từ website). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.
Các phiếu xác nhận tham dự đại hội, giấy ủy quyền xin gửi về Công ty In Bao Bì Khatoco, hạn chót là ngày 06/11/2015.
2-  Xin quý vị cổ đông nghiên cứu và góp ý cho Bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần In Bao Bì Khatoco. Nếu quý cổ đông có ý kiến đóng góp thì xin ghi vào “ Phiếu góp ý Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động” (tải về từ website) và gửi về Công ty In Bao Bì Khatoco, hạn chót là ngày 06/11/2015 để Ban tổ chức tổng hợp các ý kiến chuẩn bị cho việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco tại Đại hội đồng cổ đông thành lập.
3- Để chuẩn bị cho việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thành lập, Ban Chỉ đạo CPH xin gửi đến quý vị cổ đông “Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát” Công ty cổ phần In Bao bì Khatoco. Nếu quý cổ đông muốn tự ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo Dự thảo Quy chế trên. Ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát công ty, xin vui lòng gửi các hồ sơ gồm: (1) Đơn xin đề cử / ứng cử, (2) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (tải về từ website), (3) Bản sao công chứng CMND, hộ khẩu, văn bằng, chứng chỉ, và các giấy tờ khác có liên quan của ứng cử viên về Công ty In Bao Bì Khatoco, hạn chót là ngày 06/11/2015 để Ban tổ chức tổng hợp danh sách.
Ban chỉ đạo CPH rất mong nhận được sự góp ý của quý vị cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty In Bao Bì Khatoco được thành công tốt đẹp.
Các hồ sơ liên quan đề nghị quý cổ đông gửi về:
Công ty TNHH MTV In bao bì Khatoco.
Địa chỉ: 36bis đường Trường Sơn, Phường Vĩnh Trường, Nha Trang
Điện thoại: 058.3730214       -      Fax: 058.3882397
Trân trọng kính chào./.
TM BAN CHỈ ĐẠO

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG

 

 

 

 

 

 Tin lien quan
  

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO
Add: 36bis Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Tel: 0583 730214 | Fax: 0583 882397
Email: inktc@khatoco.com

Copyright: Khatoco Printing Enterprise 2009