Hội thao Phòng cháy chữa cháy năm 2015

Ngày 26/9/2015, tại cụm Công nghiệp Khatoco, Bình Tân, Vĩnh Trường, Nha Trang, Tổng công ty Khánh Việt tổ chức khai mạc Hội thao Phòng cháy chữa cháy năm 2015. Tham gia hội thao lần này có 120 VĐV của 17 đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty  Khánh Việt.- See more

 

 Tin lien quan
  

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO
Add: 36bis Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Tel: 0583 730214 | Fax: 0583 882397
Email: inktc@khatoco.com

Copyright: Khatoco Printing Enterprise 2009