THÔNG BÁO CHÀO BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN KHÔNG BÁN HẾT

 

1.      Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN BAO BÌ KHATOCO

Địa chỉ: 36Bis Trường Sơn, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (058) 3730 214                  Fax: (058) 3882 397

2.      Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xu­ất các loại bao bì hộp giấy; In catalogue, brochure quảng cáo ; Sản xuất & kinh doanh các loại bì thư ; Sản xuất & kinh doanh vở học sinh.

3.      Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng, tương ứng với 8.000.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

4.      Số lượng cổ phần chào bán thỏa thuận: Bán trọn lô 94.000 cổ phần

5.      Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần

6.      Điều kiện tham dự của nhà đầu tư: Theo Quy chế bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần không bán hết của Công ty TNHH MTV In Bao bì Khatoco

7.      Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia mua thỏa thuận và nộp tiền đặt cọc:

§  Thời gian: Từ 08h00 ngày 22/10/2015 đến 16h00 ngày 27/10/2015.

§  Địa điểm: tại Công ty TNHH MTV In Bao bì Khatoco, số 36Bis Trường Sơn, P.Vĩnh Trường, TP.Nha Trang

8.      Thời gian và địa điểm tổ chức bán thỏa thuận:

§  Thời gian:  bắt đầu lúc 9h00 ngày 28/10/2015.

§  Địa điểm: tại Công ty TNHH MTV In Bao bì Khatoco, số 36Bis Trường Sơn, P.Vĩnh Trường, TP.Nha Trang

Chịu trách nhiệm chủ trì buổi bán thỏa thuận: Ban chỉ đạo cổ phần hóa các công ty TNHH MTV thuộc Tổng Công ty Khánh Việt.

Đơn đăng ký tham gia mua thỏa thuận cổ phần.

Quy chế chào bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần không bán hết.

 Tin lien quan
  

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO
Add: 36bis Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Tel: 0583 730214 | Fax: 0583 882397
Email: inktc@khatoco.com

Copyright: Khatoco Printing Enterprise 2009